لومړی مخ

بسم الله الرحمن الرحيم

     لکه څنګه چي زموږ د دې پاڼي www.pashto.seد فعاليتونو څخه ښکاره ده زموږ دغه پاڼه يوه ناپېيلې ښوونيزه پاڼه  ده . او هدف يې په خاصه توګه د سويډن په هيواد کي د هغو زده کوونکو سره د مرستو کول دي کوم چي په ښوونځي کي د پښتو ژبي ليک،لوست، دين،دود اوداسي نور زده کوي . زده کوونکي نه يوازي زده کړه کوي بلکي هدف دا هم دئ چي ددې پاڼي له لاري د يو او بل سره تماس پيدا کړي . نو موږ هم کوښښ کړئ دئ چي خپل فعاليتونه لومړی د دغو زده کوونکو اړتياوو او د زده کړي  لارو چارو ته متوجه کړو .په دوهمه مرحله کي ټول هغه پښتو ژبي ماشومان او ځوانان چي په نورو بهرنيو هيوادونو کي مشته دي زموږ د نظره ليري پاته نه دي . او هڅه کوو چي د دې پاڼي له لاري په ګران هيواد افغانستان کي د هغو ماشومانو ، ځوانانو او ښوونکو سره مرسته و کړو کوم چي د کمپيوټر او انټر نيټ امکانات لري .

     د دې کار د پاره مو پدې پاڼه کي ( د غره او د وره ) په نامه په دغه برخه پيل و کړ تر څو د ښوونځي د ټولو مضمونونو په هکله موثق معلومات را ټول کړو او په دې برخه کي يې ځای پر ځای کړو .

     پدې برخه کي کېدای سي چي زموږ زده کوونکي ، ښوونکي (کوم چي د سويډن په هيواد کي ژوند کوي او پدې فعاليت کي زموږ سره ګډ دي ) او يا نور څوک موږ ته د نورو ژبو څخه ژباړي او په زړه پوري ښوونيز معلومات را و ليږي او موږ يې په دغه دلته ځای پر ځای کړو .

     يوه موضوع چي دلته د پام وړ ده هغه دا چي په بهرنيو هيوادونو کي زموږ د ماشومانو او ځوانانو د مورنۍ ژبي سويه جګه نه ده ځکه نو موږ کوښښ کوو چي خپلي ليکني په ډېره ساده ژبه وکړو څو د يوې خوا دوی پرې پوه سي او د بلي خوا يې و کولای سي په خپله ژبه د سويډني يا خپلي بلي بهرنۍ ژبي سره مقايسه کړي . دا کار نه يوازي په بهر کي د مشته افغانانو د پاره دئ بلکي د هغو ماشومانو او ځوانانو د پاره به هم بې ګټي نه وي کوم چي په دې وروستيو کلونو کي په ګران هيواد افغانستان کي د نا اراميو په نسبت د زده کړي  د حق څخه بې برخي پاته سوي دي او ادبي پانګه يې زيان منه سوې ده .         

     عبدالعلي رسول زاده

 

Copyright © Myndigheten för skolutveckling och MediaBIG
Kontakta oss